NẠP THẺ

Các thẻ cào trong game được quy đổi:

10000 VNĐ  = 10 points

Số lượng points được tăng lên khi server trong giai đoạn khuyến mãi. Khuyến mãi sẽ được đăng ở Group và trong game cũng sẽ có thông báo hoặc ghi chú cho các bạn.

Hiện nay để nạp thẻ vui lòng liên hệ:   https://www.facebook.com/maiviettan hoặc https://www.facebook.com/dungtranbin